Katalog kuća

Tip 57

POVRŠINA: 65.47 m2
BROJ SOBA: 3

Tip 90

POVRŠINA: 101.72 m2
BROJ SOBA: 7

Tip 105a

POVRŠINA: 113.20 m2
BROJ SOBA: 6

Tip 135

POVRŠINA: 146.90 m2
BROJ SOBA: 8

Tip 127

POVRŠINA: 139.14 m2
BROJ SOBA: 8

Tip 117

POVRŠINA: 133.86 m2
BROJ SOBA: 8

Tip 110

POVRŠINA: 125.89 m2
BROJ SOBA: 7

Tip 105

POVRŠINA: 121.30 m2
BROJ SOBA: 7

Tip 101

POVRŠINA: 110.22 m2
BROJ SOBA: 7

Tip 86

POVRŠINA: 96.65 m2
BROJ SOBA: 6

Tip 81

POVRŠINA: 90.61 m2
BROJ SOBA: 6

Tip 77

POVRŠINA: 82.31 m2
BROJ SOBA: 5

Tip 68

POVRŠINA: 75.26 m2
BROJ SOBA: 4

Tip 66

POVRŠINA: 70.56 m2
BROJ SOBA: 5

Tip 59

POVRŠINA: 64.05 m2
BROJ SOBA: 5

Tip 52

POVRŠINA: 55.50 m2
BROJ SOBA: 5

Tip 44b

POVRŠINA: 50.38 m2
BROJ SOBA: 3

Tip 44a

POVRŠINA: 48.38 m2
BROJ SOBA: 3

Tip 40

POVRŠINA: 44.24 m2
BROJ SOBA: 3

Tip 36

POVRŠINA: 40.66 m2
BROJ SOBA: 2

Tip 35

POVRŠINA:
BROJ SOBA:

Tip 30

POVRŠINA:
BROJ SOBA:

Tip 27

POVRŠINA:
BROJ SOBA:

Tip Golija 64

POVRŠINA:
BROJ SOBA:

Tip Golija 40

POVRŠINA:
BROJ SOBA:

Tip Golija 30

POVRŠINA:
BROJ SOBA: